COVID-19 Relief Fund

 

Covid-19, which has recently influenced the whole world, has begun to show its effects in many areas. One of these areas was undoubtedly the economy. Many members of our community have been unemployed or forced to work part-time at a great risk. We know how challenging these coming weeks and months will be for those members and their families. During times of uncertainty and crisis, people come together to support one another. COVID-19 is a new test of our collective strength.

 

In response to the devastating COVID-19 outbreak, Pacifica Foundation has launched a Covid-19 Relief Fund to coordinate our efforts to support those in our community most at risk from the pandemic. This campaign seeks to help those who are experiencing financial loss due to the pandemic regardless of legal status including American citizens, immigrants and asylum seekers. We are offering assistance to those who are struggling to pay for food, rent payments, utilities, medications, and other basic necessities.

 

Pacifica Foundation aims to raise $20,000 for this campaign. The donations made to the campaign will be solely distributed to those who are in critical need due to coronavirus outbreak.

 

You can donate directly to Pacifica Foundations bank account. Below are the bank account details for your reference. Please indicate “Covid-19 Relief Fund” in memo section.

 


Please note that Pacifica Foundation is a DBA of ACACIA FOUNDATION.

 

Please join us by donating generously and helping us spreading the word!

ELIGIBILITY

 

To be eligible for the Pacifica Foundation’s Covid-19 Relief Fund, an individual/family must:

 

 • live in the state of Washington or Oregon.

 • be financially affected by Covid-19 Pandemic Crisis.

 • demonstrate need by fully completing Online Application, including the required attachment(s), before April 24, 2020.

 

GRANTING PROCESS

 

 • Applications are accepted on a first-come first-served basis subject to availability of funds.

 • All applications must be completed online. Completed applications are reviewed by a committee appointed by Pacifica Foundation’s Board of Directors based on eligibility criteria and availability of funds.

 • Grant recipients will receive a confirmation by email within two weeks of notification of the fund award that their completed application received.

 

**Fund recipients are responsible for determining the tax implications of all funds received. Please consult a tax professional if you have questions.

 

APPLICATION FORM IS LOCATED AT THE END OF THE PAGE

Son zamanlarda tüm dünyayı etkileyen Covid-19, etkilerini birçok alanda göstermeye başladı. Bu alanlardan biri şüphesiz ekonomi oldu. Topluluğumuzun birçok üyesi işsiz kaldı veya büyük bir risk alarak part-time çalışmak zorunda kaldı. Önümüzdeki hafta ve ayların bu üyeler ve aileleri için ne kadar zor olacağını biliyoruz. Belirsizlik ve kriz zamanlarında insanlar birbirlerine destek olmak için bir araya gelirler. COVID-19, kolektif gücümüzün yeni bir testidir.

 

Yıkıcı COVID-19 salgınına yanıt olarak Pacifica Vakfı, toplumumuzdaki salgın hastalıktan en fazla risk altında olanları destekleme çabalarımızı koordine etmek için Covid-19 Yardım Fonu adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya, Amerikan vatandaşları, göçmenler ve sığınmacılar da dahil olmak üzere yasal statüden bağımsız olarak salgın nedeniyle finansal kayıp yaşayanlara yardım etmeyi amaçlıyor. Yemek, kira ödemeleri, kamu hizmetleri, ilaçlar ve diğer temel ihtiyaçlar için ödeme yapmakta zorlananlara yardım sunuyoruz.

 

Pacifica Foundation, bu kampanya için 20.000 $ toplamayı hedefliyor. Kampanyaya yapılan bağışlar sadece korona virüs salgını nedeniyle kritik ihtiyacı olanlara dağıtılacaktır.

 

Pacifica Foundation’ın banka hesabına doğrudan bağışta bulunabilirsiniz. Aşağıda banka hesabı bilgileri verilmiştir. Lütfen not bölümüne “Covid-19 Relief Fund” diye not düşün.

Pacifica Foundation, Acacia Foundation’ın bir markasıdır.

 

Lütfen cömertçe bağışta bulunarak ve bu kampanyayı yaymamıza yardımcı olarak bize katılın.

 

UYGUNLUK

 

Pacifica Foundation’ın Covid-19 Yardım Fonu’na katılabilmek için, bir bireyin/ailenin:

 

 • Washington veya Oregon eyaletinde yaşaması

 • Covid-19 Pandemi Krizinden finansal olarak etkilenmesi

 • 24 Nisan 2020 tarihinden önce gerekli ek(ler) de dahil olmak üzere Online Başvuruyu tam olarak doldurup ihtiyacını belirtmesi gerekmektedir.

 

VERİLME SÜRECİ

 

 • Başvurular, fonların mevcudiyetine bağlı olarak ilk gelen ilk hizmet alır esasına göre kabul edilir.

 • Tüm başvurular online olarak yapılmalıdır. Tamamlanan başvurular, uygunluk kriterleri ve fonların mevcudiyeti esas alınarak Pacifica Foundation Yönetim Kurulu tarafından atanan bir komite tarafından gözden geçirilir.

 • Yardım almaya hak kazananlara, tam başvuru alındıktan sonraki iki hafta içinde e-posta ile bir onay gönderilecektir.

** Yardım alanlar, alınan tüm yardımların vergilerini belirlemekten kendileri sorumludur. Sorularınız varsa lütfen bir vergi uzmanına danışın.

Apply for Relief Fund
Assistance Needed (Please check as many as you need)
Are you currently working ?
Did you lose your job or became part-time due to the Coronavirus pandemic?

If yes, what was your previous job? Please provide your bank statement to show that you did not get your regular paycheck/income.

Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Are you currently behind on your rent payments?
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File
Have you applied the following state or federal benefits? Plese check all you have applied.

Thanks for submitting!